มหาวิทยาลัยดำเนินการฝึกซ้อมย่อยตามศูนย์พื้นที่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต กำกับการฝึกซ้อมของบัณฑิตบนเวที ประสานงานร่วมกับอาจารย์กำกับแถวและฝ่ายพิธีการ เพื่อให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอนการรับมอบปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง ในการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: