ปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 16/2565 1 พ.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 15/2565 19 ต.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 14/2565 3 ต.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 13/2565 24 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 12/2565 22 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 11/2565 5 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 10/2565 1 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 9/2565 21 ก.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 8/2565 4 ก.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 7/2565 27 มิ.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 6/2565 30 พ.ค.65
   มติที่ประชุม ครั้งที่ พิเศษ 1/2565 6 พ.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 5/2565 25 เม.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 4/2565 22 เม.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 3/2565 28 มี.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 2/2565 18 ก.พ.65
   การประชุม ครั้งที่ 1/2565 24 ม.ค.65

 

POST: