ปี 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 19/2561  21 ธ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 18/2561  19 ธ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 17/2561  14 ธ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 16/2561  3 ธ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 15/2561  14 พ.ย. 61
   การประชุม ครั้งที่ 14/2561  12 พ.ย. 61
   การประชุม ครั้งที่ 13/2561  24 ต.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 12/2561  19 ต.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 11/2561 17 ต.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 10/2561 18 ก.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 9/2561 11 ก.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 8/2561 5 มิ.ย. 61
   การประชุม ครั้งที่ 7/2561 15 พ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 6/2561 2 พ.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 5/2561 11 เม.ย. 61
   การประชุม ครั้งที่ 4/2561 9 เม.ย. 61
   การประชุม ครั้งที่ 3/2561 7 มี.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 2/2561 31 ม.ค. 61
   การประชุม ครั้งที่ 1/2561 10 ม.ค. 61

 

 

POST: