ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
  การประชุม ครั้งที่ 11/2562  8 พ.ย. 62
  การประชุม ครั้งที่ 10/2562  9 ต.ค. 62
  การประชุม ครั้งที่ 9/2562  12 ก.ย. 62
   การประชุม ครั้งที่ 8/2562  9 ก.ย. 62
   การประชุม ครั้งที่ 7/2562  28 ส.ค. 62
   การประชุม ครั้งที่ 6/2562  24 ก.ค. 62
   การประชุม ครั้งที่ 5/2562  13 มิ.ย. 62
   การประชุม ครั้งที่ 4/2562  26 เม.ย. 62
   การประชุม ครั้งที่ 3/2562  30 ม.ค. 62
   การประชุม ครั้งที่ 2/2562  16 ม.ค. 62
   การประชุม ครั้งที่ 1/2562  14 ม.ค. 62

POST: