กำกับนโยบายสหกิจศึกษา

รายการ
ไฟล์
ประจำปี พ.ศ. 2566  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566  (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)
ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2565  (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565  (ประชุมวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2565  (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565)
ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564)
ประจำปี พ.ศ. 2563
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2563  (ประชุมวันพุธที่ 16 กันยายน 2563)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2563  (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563  (ประชุมวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563  (ประชุมวันพุธที่ 15 มกราคม 2563) 
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5/2562  (ประชุมวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562) 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4/2562  (ประชุมวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2562) 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2562  (ประชุมวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562) 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562  (ประชุมวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2562) 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562  (ประชุมวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562)
ประจำปี พ.ศ. 2561
 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561  (ประชุมวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561  (ชุดใหม่) (ประชุมวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (ประชุมวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.61)
ประจำปี พ.ศ. 2560
 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560 (ประชุมวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.60)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (ประชุมวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (ประชุมวันพุธที่ 22 ก.พ.60)
ประจำปี พ.ศ. 2559
 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (ประชุมวันอังคารที่ 21 มิ.ย.59)
ประจำปี พ.ศ. 2559
 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (ประชุมวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.58)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (ประชุมวันพุธที่ 9 ก.ย.58)
 

 

 

POST: