ปี 2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
 ​ การประชุม ครั้งที่ 1/2558 2 พ.ย. 58
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแก้ไขข้อมูลของหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
 ​ การประชุม ครั้งที่ 8/2558 21 ธ.ค. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 7/2558 13 พ.ย. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 6/2558 9 ก.ย. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 5/2558 17 ส.ค. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 4/2558 13 ก.ค. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 3/2558 22 พ.ค. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 2/2558 17 เม.ย. 58
 ​ การประชุม ครั้งที่ 1/2558 10 เม.ย. 58

 

 

POST: