สวท. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลลากรที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา ดำรงกุล ที่ได้รับรางวัลชมเชย แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การสร้างระบบตรวจสอบสถานะการขอเอกสารทางการศึกษาจากแอปพลิเคชันของ Google Workspace ในโครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 (KM Day) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: