สวท.เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ WASUKRI MINIMARATHON 2022ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ WASUKRI MINIMARATHON 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: