มหาวิทยาลัยดำเนินการฝึกซ้อมย่อยตามศูนย์พื้นที่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต กำกับการฝึกซ้อมของบัณฑิตบนเวที ประสานงานร่วมกับอาจารย์กำกับแถวและฝ่ายพิธีการ เพื่อให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง ในการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: