แนวปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

POST: