แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ให้เข้าระบบจัดเก็บภาพถ่าย เพื่อ Upload ภาพถ่ายชุดนักศึกษา

3370

 

>>>>>คู่มือการจัดเก็บภาพถ่ายทำบัตรนักศึกษา<<<<<

POST: