สวท. ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “RUS Wail & RUN” ชิงถ้วยพระราชทานผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล และปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนและส่งมอบเหรียญให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “RUS Wail & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาวิ่งเพื่อสุขภาพเเละร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2666 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: